| Sitemap | Skriv ut

Trädgårdsdesign - En trädgård skapas


Design är en process som tar utgångspunkt i platsens förutsättningar, arkitektur och landskap och kundens önskemål, estetiskt, funktionellt och ekonomiskt. Det är en process som bygger på ett samarbete mellan landskapsarkitekt och beställare. Vi lägger stor vikt på detta samarbete. Erfarenheten har visat att resultatet blir bäst då. När väl en hållbar design skapats överlämnar vi arbetet till beställaren. Om så önskas går vi vidare och offererar anläggningsarbetet eller byggnationen. Det finns många fördelar med att landskapsarkitekten följer trädgården till färdigställande.

Våra referenser

Bostadsrättsförening | Villaträdgård | Radhusträdgård
Autriumträdgård | Takträdgård